پیاز بخوریم

روایات پیاز و تاثیر آن بر لثه و مشکلات جنسی

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%AB%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C

امام صادق عليه السلام : پياز بخوريد ؛ چرا كه سه ويژگى دارد : بوى دهان را خوش مى‌سازد ، لثه را استحكام مى‌بخشد و آب و توان آميزش را افزون مى‌كند.