صفات دموی ها

آشنایی کامل با مزاج دم

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%85

گاهی اوقات و تحت شرایط خاص، خلط دم (خون) بر سایر اخلاط غلبه می‎کند و تعادل مزاج را بر هم می‌زند که در ادامه به بررسی این که اصلاً خلط دم و غلبه خلط دم چیست و چه علائمی دارد می‌پردازیم.