خواص میوه ها

روایت آلو و تاثیر آن بر صفرا و درد‌های بی درمان

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

امام کاظم علیه السلام: حرارت ، در من بالا گرفته و آلوى تازه حرارت را خاموش مى‌كند و صفرا را فرو مى‌نشاند. خشكِ‌ آن نيز خون را آرام مى‌كند و دردهاى بى‌درمان را از تن بيرون مى‌كشد.