احادیث بادمجان

روایات بادمجان و خاصیت ضد درد آن

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86

امام صادق عليه السلام : بادمجان بخوريد ؛ زيرا درد را مى‌برد و خود ، درد نمى‌آورد.